Tilskot førebyggande tiltak mot rovdyrskader og konfliktdempande tiltak

Det er snart tid for å søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskader og til konfliktdempande tiltak i rovviltregion 1. Fristen er 15. februar for Rogaland, Agder og Vestland.

Alle søknadar skal leverast elektronisk gjennom elektronisk søknadssenter.
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

Lenke til forskrift om tilskot til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak: https://lovdata.no/forskrift/2013-01-01-3.

Søknadsfrist:
15.02.2019 23:59:00
Målgruppe:
Private, organisasjonar, kommunar
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland/Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Private, organisasjonar, kommunar