Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunane

(Foto: www.rogfk.no)

Det kan søkast tilskot til tiltak for klimagassreduksjon og omstilling til lavutsleppssamfunnet. I 2019 er det i forslaget til statsbudsjett sett av 151,8 millionar til ordninga. Søknadsfristen er 15. februar.

Sjå søknadsskjema og meir om ordninga her.

Søknadsfrist:
15.02.2019 00:00:00
Målgruppe:
Kommunar og fylkeskommunar
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Fylkeskommunen og kommunane