Kommunane kan få støtte til klimatiltak i 2020

Kommunane og fylkeskommunen kan søke Miljødirektoratet og Klimasats-tilskot for å redusere klimagassutslepp. Det finnes og tilskotsordning for kunnskap om klimatilpasning. Elektronisk søknad kan sendast innan 15. februar 2020.

Les meir om tilskotsordningane her.

Søknadsfrist:
15.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
Kommunane og fylkeskommunen
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunane, fylkeskommunen