Skjema for dykkarar

Skjema

Eigenerklæring (norsk/engelsk)
Skal bli arkivert i pasientjournalen

Legeundersøking (norsk/engelsk)
Skal bli arkivert i pasientjournalen

Helseerklæring (norsk/engelsk)
Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal

Udyktighetserklæring (norsk/engelsk)
Personen beheld originalen, kopi i pasientjournal