Samfunnssikkerhetskonferansen 2019

Den årlege samfunnssikkerhetskonferansen finn stad på UIS 3. januar 2019. Hovudtema denne gong er Lokalt ansvar for nasjonal tryggleik. Det er framleis mogleg å melde seg på!

Det lokale ansvaret for nasjonal tryggleik skal sjås på frå tre vinklar;

  1. førebygging av valdeleg ekstremisme og sikring av det offentlege rom: Har aktørane den kunnskapen dei treng?
  2. Sivilt-militært samarbeid: Lokalt samfunnsansvar for nasjonal tryggleik
  3. Digitalisering og fake news -utfordringar for nasjonalt arbeid med samfunnstryggleik

Denne konferansen kan vere spanande for alle som er interesserte i forsking, politikk og praksis innan samfunnssikkerheit.

Samfunnssikkerhetskonferansen 2019 er eit samarbeid mellom Sør-vest politidistrikt, NATO JWC, Stavanger universitetssjukehus -Helse Stavanger, Universitetet i Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland. Konferansen har vore arrangert årleg sidan 2004. Meir info på arrangementssida i lenkja til høgre.

 

Påmeldingsfrist er sett til lillejulaften