Møter i Fylkesberedskapsrådet


12.07.2019

Fylkesberedskapsrådet: Redningsaksjonen av cruiseskipet Viking Sky og skogbrannen i Sokndal

Redningsaksjonen av Viking Sky og skogbrannen i Sokndal var blant dei temaa som var oppe på møtet i Fylkesberedskapsrådet 29. mai 2019.

27.06.2018

Fylkesberedskapsrådet: FylkesROS og totalforsvaret

FylkesROS og totalforsvaret var tema på møte i Fylkesberedskapsrådet 12. juni 2018

19.12.2017

Fylkesberedskapsrådet: Atomberedskap og totalforsvar

Fleire og fleire skip med atomreaktor langs norskekysten. Vekst i talet på kjernekraftverk. Det er all grunn til å ta atomberedskapen alvorleg, var bodskapen til Statens strålevern under møtet i Fylkesberedskapsrådet 5. desember. 

20.06.2017

Fylkesberedskapsrådet: Dramatisk redningsaksjon på jærkysten

Skipet Tide Carrier var veldig nær eit havari i nærleiken av Feistein fyr 22. februar 2017. Under møtet i Fylkesberedskapsrådet 6. juni orienterte leiar for Kvitsøy trafikksentral, Tormod Våga, om den dramatiske situasjonen.

09.12.2016

Eit politi i endring

Han har møtt politisk og administrativ leiing i 29 av dei 32 kommunane i politidistriktet så langt. Tysdag 6. desember orienterte politimeister Hans Vik fylkesberedskapsrådet om kor langt Sør-Vest politidistrikt har kome i organiseringa av det nye distriktet.

13.06.2016

Eit forsvar i endring. Kva skjer med Forsvaret i Rogaland?

Forsvarssjefens fagmilitære råd til ny langtidsplan for forsvarssektoren var hovudtema på møtet i Fylkesberedskapsrådet 2. juni 2016.

23.12.2015

Flyktningsituasjonen var hovudtema i fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet møttest til årets siste møte 2. desember 2015. Asyl- og flyktningsituasjonen var hovudtemaet denne gongen. 

19.06.2015

Fylkesberedskapsrådet: Kva har vi lært av Nina?

Evalueringa av ekstremvêret Nina var eitt av temaa då fylkesberedskapsrådet møttest 29. mai 2015. I evalueringsrapporten frå Fylkesmannen er det sju læringspunkt. 

08.12.2014

– Seks av ti manglar beredskapsavtale

– Den frivillige beredskapen er ein bærebjelke, men skal aldri erstatta det offentlege, sa president i Raudekrossen, Sven Mollekleiv, då han besøkte Fylkesberedskapsrådet 2. desember. Han meiner kommunane må bli flinkare til å avklara forventningar.

20.06.2014

Møte i Fylkesberedskapsrådet 10. juni 2014

Denne gong var fylkesberedskapsrådet på besøk hos Joint Warfare Center (JWC) på Jåtta. Første del av møtet blei brukt til informasjon frå JWC om deira verksemd og aktivitetar. Del to var eit vanleg møte i Fylkesberedskapsrådet. Agenden, referat frå møtet og presentasjonar finn du i høgremenyen.

Flere nyheter


Kontaktpersoner

Fylkesberedskapsrådet i Rogaland