Møter i Fylkesberedskapsrådet


06.12.2019

Fylkesberedskapsrådet skal brukast meir aktivt i samband med ekstraordinære situasjonar

Informasjon om militærøvinga Hafrsfjord, ny oppfølgingsplan FylkesROS, utbrot av infeksiøs lakseanemi i Ryfylke var tema på møtet i Fylkesberedskapsrådet 29. november 2019 – i tillegg til øving av rådet.

12.07.2019

Fylkesberedskapsrådet: Redningsaksjonen av cruiseskipet Viking Sky og skogbrannen i Sokndal

Redningsaksjonen av Viking Sky og skogbrannen i Sokndal var blant dei temaa som var oppe på møtet i Fylkesberedskapsrådet 29. mai 2019.

27.06.2018

Fylkesberedskapsrådet: FylkesROS og totalforsvaret

FylkesROS og totalforsvaret var tema på møte i Fylkesberedskapsrådet 12. juni 2018

19.12.2017

Fylkesberedskapsrådet: Atomberedskap og totalforsvar

Fleire og fleire skip med atomreaktor langs norskekysten. Vekst i talet på kjernekraftverk. Det er all grunn til å ta atomberedskapen alvorleg, var bodskapen til Statens strålevern under møtet i Fylkesberedskapsrådet 5. desember. 

20.06.2017

Fylkesberedskapsrådet: Dramatisk redningsaksjon på jærkysten

Skipet Tide Carrier var veldig nær eit havari i nærleiken av Feistein fyr 22. februar 2017. Under møtet i Fylkesberedskapsrådet 6. juni orienterte leiar for Kvitsøy trafikksentral, Tormod Våga, om den dramatiske situasjonen.

09.12.2016

Eit politi i endring

Han har møtt politisk og administrativ leiing i 29 av dei 32 kommunane i politidistriktet så langt. Tysdag 6. desember orienterte politimeister Hans Vik fylkesberedskapsrådet om kor langt Sør-Vest politidistrikt har kome i organiseringa av det nye distriktet.

13.06.2016

Eit forsvar i endring. Kva skjer med Forsvaret i Rogaland?

Forsvarssjefens fagmilitære råd til ny langtidsplan for forsvarssektoren var hovudtema på møtet i Fylkesberedskapsrådet 2. juni 2016.

23.12.2015

Flyktningsituasjonen var hovudtema i fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet møttest til årets siste møte 2. desember 2015. Asyl- og flyktningsituasjonen var hovudtemaet denne gongen. 

19.06.2015

Fylkesberedskapsrådet: Kva har vi lært av Nina?

Evalueringa av ekstremvêret Nina var eitt av temaa då fylkesberedskapsrådet møttest 29. mai 2015. I evalueringsrapporten frå Fylkesmannen er det sju læringspunkt. 

08.12.2014

– Seks av ti manglar beredskapsavtale

– Den frivillige beredskapen er ein bærebjelke, men skal aldri erstatta det offentlege, sa president i Raudekrossen, Sven Mollekleiv, då han besøkte Fylkesberedskapsrådet 2. desember. Han meiner kommunane må bli flinkare til å avklara forventningar.

Flere nyheter


Kontaktpersoner

Fylkesberedskapsrådet i Rogaland