Ny handbok i øvelsesplanlegging

Boka er eit resultat av langvarig og godt samarbeid mellom naudetatane og samvirkeaktørar innan redningstenesta. Målet er å bidra til læring og utvikling innafor fagområdet.

Vi er glade for å presentere øvingshandboka. Øvingsutvalet ved Rogaland politidistrikt har utarbeidd handboka. I tillegg er det henta inn fagleg støtte frå Høgskulen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger.