Samfunnssikkerhetsprisen 2015 til Eigersund kommune

Eigersund kommune blei i dag tildelt prisen under Samfunnssikkerhetskonferansen 2016 i Oslo. Konferansen blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

I grunngjevinga til juryen heiter det mellom anna:

Ekstremværet Synne, i begynnelsen av desember, var utfordrende i store deler av landet. En lang rekke myndigheter og kommuner ble berørt, og en av disse kommunene utmerket seg spesielt. Eigersund kommune håndterte ekstremværet Synne på en meget god måte. Beredskapen var god, kommunen var godt forberedt på ekstremværet. Eigersund fremstår som et forbilde for andre kommuner - spesielt fordi vi vet at ekstremvær vil komme hyppig i fremtiden. I Eigersund kommune er det mange som jobber med beredskap, gjennomgående i hele organisasjonen.

Det var ordførar Odd Stangeland som tok imot prisen på vegner av Eigersund kommune. 

- Vel fortent!

Fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Rogaland, Reidar Johnsen, meiner Eigersund verkeleg fortener denne prisen.

Eigersund kommune har ein låg terskel for å etablera kriseleiing. Dei er mange involverte i beredskapsarbeidet, og dei er ein robust organisasjon som kan halda det gåande lenge under kriser. Dette såg me tydeleg under ekstremvêret Synne i desember.

 

Fylkesmannen i Rogaland gratulerer Eigersund kommune med prisen!

Kontaktpersoner