Planarbeid med dataspillet Minecraft

På Sjumilsstegets nasjonale konferanse snakket samfunnsgeografen Tor Brynjar Welander fra sjumilsstegskommunen Stavanger kommune om planarbeid ved bruk av dataspillet Minecraft og VR-briller. Han sa det er en god måte for å få barn og unge i tale. Det skaper læring, samtidig som leken har fått plass i samarbeidet.

Minecraft er et svært populært dataspill blant barn og unge der man går rundt i en verden bygget opp av små blokker. Det viktigste man gjør i spillet er å bygge og forandre ting litt på samme måte som når man bygger Lego. Det er denne interaktivitet i dataspillet Stavanger kommune har brukt som ett av flere virkemidler for å involvere barn i arbeidet med by sentrumsplan.

Barna kan gjennom spillet gå inn i en verden som forestiller Stavanger sentrum med alle de nye bygningene som planforslaget legger opp til. Barna kan da både forestille seg hvordan sentrum kan bli i framtiden, men de kan også forandre på det akkurat slik de vil. De kan rive ned bygninger og bygge noe annet, eller de kan forandre på dem.

Kommunen har høstet gode erfaringer med hva som fungerer og ikke i denne måten å bruke dataspillteknologi for å komme i dialog med barn om byplanlegging. Nå arbeider de med å analysere hvilke endringer barna har gjort i verdenen vår og ser disse i sammenheng med alle de andre innspillene vi har fått i høring.

Se Welanders presentasjon her