Ny prosjektleiar

Anita Olufsen er tilsett tilsett i 50 % prosjektstilling for Sjumilssteget God oppvekst Rogaland frå 1. august i to år framover.

Anita Olufsen har til no vore prosjektleiar for GLØD Rogaland i to år, eit samarbeid mellom kommunane, UiS, HSH, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Fylkesmannen for å  styrkje rekrutteringa til utdanning og arbeid i barnehagane i Rogaland.

Anita vil arbeide vidare med dette i eit engasjement  i 50 % rådgivarstilling i utdanningsavdelinga frå 1. august.

Kontaktpersoner