Forhåndsvarsling av pålegg etter plan- og bygningslova

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev av 25.9.2017 uttalt at unntaket frå krav om forhåndsvarsling i hastesaker i forvaltningslova § 16 tredje ledd òg kan nyttast i samband med forhåndsvarsling av påleggssaker etter plan- og bygningslova.

Du finn departementet si uttaling: her

Kontaktpersoner