Studentoppgave kaster lys på forbrukeren i Rogaland

Pose i sekk - kortreist og økologisk lam og grønnsaker selges hos Økologiske Dagligvare i Stavanger. Foto: Økologiske Dagligvare
Pose i sekk - kortreist og økologisk lam og grønnsaker selges hos Økologiske Dagligvare i Stavanger. Foto: Økologiske Dagligvare

Forbrukerundersøkelsen om økologisk mat viser at over 17 prosent av Rogalendingene velger økologisk på hver eneste handletur.

En av konklusjonene i undersøkelsen er at den bevisste forbrukeren har et dilemma. Det finns for få norsk produserte økologiske produkter i butikkhyllene. Valget står altfor ofte mellom økologiske eller norsk produserte varer. Ifølge undersøkelsen mener 84 prosent av forbrukerne at det er ganske eller veldig viktig at maten kommer fra Norge.

Av de 394 respondenter fra Rogaland kjøper 69 (17,6 %) økologisk mat hver gang de handler og 116 (29,6%) én gang i uka. Større etterspørsel etter økologisk mat i urbane strøk er et kjent fenomen som vi også får bekreftet i denne undersøkelsen. Det skyldes delvis at utvalget av økologisk mat i mindre tettsteder er svært begrenset. Randaberg, en forholdsvis liten kommune men med kort avstand til Stavanger skiller seg noe ut. Tallene tyder på at personer bosatt i Randaberg kommune er de i Rogaland som har oftest økologisk mat i handlekorga: av 51 respondenter svarer 13 personer (25%) at de handler noe økologisk på hver handletur og 15 personer (29%) at de handler en gang i uka. Randaberg ligger  dermed foran både Stavanger og Sandnes. 

På spørsmålet hvorfor forbrukerne kjøper økologisk har flest respondenter svart "miljø og klima", etterfulgt av "helse" og "dyrevelferd".

Kjedebutikkene står sterk som en foretrukket plass for handleturen, og de fleste synes at tilbudet er best i Coop sine butikker.

Forbrukerundersøkelsen baserer seg på 394 svar fra personer bosatt i Rogaland og kan gi en pekepinn om handlemønsteret. Undersøkelsen er ikke representativt. Studentoppgaven med forbrukerundersøkelsen er skrevet av Josefine Michelsen i mai 2020.

Kontaktpersoner