Hjelp studenten Josefine – svar på forbrukerundersøkelse

Økologiske egg er etterspurt.
Økologiske egg er etterspurt. (Foto: Fylkesmannen i Rogaland)

Koronakrisen satte stopper for Josefine sin forbrukerundersøkelse. Nå trenger hun din hjelp for å komme i havn med studentoppgaven sin. Vi håper du setter av 5 minutter til å svare på en kort undersøkelse om dine butikkvaner.

Josefine Gjøvik Michelsen, som skriver oppgave om økologisk mat hos Fylkesmannens landbruksavdelinga, hadde planer om å samle inn data ved å spørre kunder i utvalgte butikker. Covid-19-viruset har satt en stopper for metoden for datainnsamling. Nå ber hun deg å svare på spørsmål om ditt handlemønster. Undersøkelsen er anonym og tar bare 5 minutter. Ditt svar bidrar til at Josefine får analysert hva forbrukere i Rogaland tenker om økologisk mat. Resultatene fra undersøkelsen inngår i oppgaven hennes som skal levers i mai.

Svarfrist: 13. april 2020