Søknadsfrist midlar frå Handlingsplan for økologisk landbruk

Fristen for å søkje om midlar er 15. februar. Midlane kan brukast til prosjekt i heile verdikjeda frå jord til bord for å auke produksjonen og omsetnaden av økologisk mat.

Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga disponerer årleg omkring kr 400 000,- til oppfølging av regional handlingsplan for økologisk landbruk.

I Rogaland er det sett mål om :
100 bruk med økologisk mjølkeproduksjon innan 2015150 bruk med økologisk sauehald innan 201515 % av tomatproduksjonen skal vere økologisk innan 2015100 aktørar innen restaurant og storhushaldning med godkjend kjøkken

Søknadsfristen er 15. februar 2012