Økotomat frå Rennesøy over heile landet

Økologiske tomatar blir dyrka i jordsekkar og ikkje i steinull.
Økologiske tomatar blir dyrka i jordsekkar og ikkje i steinull.

I heile Noreg har COOP- kundar kunna kjøpt tomat  frå Voll økologiske gartneri på Rennesøy.

Voll Økologiske Gartneri ligg på Sørbø i Rennesøy kommune. Ved sida av mjølkekyr og kylling finst det tre veksthus som i år vore smekkfulle med tomat på garden til Eirik Voll. I 2007 starta Voll med økologisk cherrytomat i eitt av husa. Steinull blei bytt ut med torvsekkar. I samarbeid med det som på den tida var Rennesøy forsøksring og Bioforsk Særheim, laga han eit gjødslingssystem med husdyrgjødsel gjennom dryppvatning. Mykje utprøving og svingingar i marknaden bestemte kvardagen dei første åra. Det er historie. Takka vere ein uthalden produsent og COOP som salsledd, er i dag alle tre veksthusa på totalt 2,5 daa lagt om til økologisk tomatproduksjon - både «vanlege runde» og cherrytomat. Frå mai til oktober var økologiske tomat frå Rennesøy å finne i COOP-butikkar over heile landet.

Pioner i bruk av husdyrgjødsel

Husdyrgjødsel gjennom dryppvatninga er nokså unikt. Storfe- og grisegjødsel blir blanda i ein tank, svevstoff sig ned, og filtrert husdyrgjødsel blir gitt med drypp. For optimal tomatkvalitet og med samtykke frå kontrollorganet Debio, blir det supplert med mineraler som kalium etter behov. Biologisk plantevern som feromonfeller er i bruk mot skadegjerarar. Etter mykje utprøving landa Voll på svenske Hasselfors si eko-jord.

Førebudd på ny vekstsesong

Tomatsesongen er over for i år, men Voll er alt i gang med å førebu seg til ein ny vår. Du kan lese meir om Voll Økologiske Gartneri på Facebook-sida deira.