Matmarknad laurdag 14. september på Kongsgård skole

14 lokale produsentar, foredlarar, restaurantar og butikker stiller med eit stort utval av varer på Markens Grøde.

 

Frukt og grønsaker, bakverk, lunsjrettar, saft og syltetøy er nokre av dei økologiske og kortreiste varene du vil finne i skolegården på Kongsgård. Marknaden er open kl 10-15. Både Markens grøde og rekken av matrelaterte festivaler i regionen, som tomatfestival og potetfestival, bidreg til å sette mangfaldet på kartet. Arrangørane ønskjer å bidra til at publikum skal bli enda meir bevisste på utvalet av lokale og økologiske varer ein kan få i vår regionen.

Matmarknaden Markens Grøde blir arrangert av Fylkesmannen saman med Stavanger kommune v/ Gabriele Brennhaugen.

Kontaktpersoner