Har du en prosjektidé innen økologisk mat og landbruk?

Økologisk selleri på Byre i Rogaland.
Økologisk selleri på Byre i Rogaland.

I så fall kan du søke tilskudd fra Landbruksdirektoratet. Ønsket er å få frem prosjekt som bidrar til kunnskapsutvikling eller reduserer hinder for økologisk produksjon og marked. Obs, søknadsfristen er 15. september!

Hvert år blir det satt av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk over jordbruksoppgjøret. Midlene forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Prioritering for 2021

  • Prosjekter med tiltak for å mobilisere, rekruttere og beholde produsenter av økologisk mat.
  • Prosjekter som behandler temaer og problemstillinger knyttet til kommende endringer i ny EU-forordning og regelverket for økologisk landbruk. 
  • Prosjekter som bidrar til utvikling av en effektiv verdikjede. Det kan være prosjekter som bidrar til mer stabile leveranser av økologiske produkter som er etterspurt i markedet, særlig frukt, bær, grønnsaker og korn.  Aktuelle tiltak kan være:
   • Tiltak til utvikling og utprøving av produsentsamarbeid som kan få fram nye kategorier av økologiske varer til forbrukere.
   • Tiltak som kan bidra til omsetning gjennom andre omsetningskanaler enn dagligvarehandelen.
   • Tiltak som bidrar til kommunikasjons- og informasjonsflyt i verdikjedene, inkludert informasjonstiltak rettet mot ulike forbrukergrupper.

Viktig informasjon for søkere

Faglag, organisajoner, rådgiving eller produsentsammenslutninger kan søke om støtte. Offentlig forvaltning kan ikke få støtte gjennom denne ordningen.

Søknadsfristen er 15. september 2020.


Les mer om krav til prosjektet og søkeren på Landbruksdirektoratet sin nettstide. Der finner du også søknadsskjema og rettningslinjer. Ikke nøl å ta kontakt med Fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet hvis du er i tvil om din prosjektide passer inn.

En oversikt over prosjekt som har fått støtte tidligere finner du i menyen til høyre.