Fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 6.-7. februar 2015

kjelde: Rennesøy kommune
kjelde: Rennesøy kommune

Fag- og inspirasjonssamlinga er den årlege møtestaden i Rogaland for bønder med økologisk produksjon, forbrukarar, rådgjeving, forvaltning og andre som er interesserte i økologisk landbruk. I år skal vi vere på Kultubruket 44/4 på Bru.


Program

Fredag 6. februar

11.30 Lunsj
12.30 Velkomst ved Annabell Pfluger, Fylkesmannen i Rogaland
12.40 Liv i jorda - liv på planeten! Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk
13.30 Small is beautiful. Alternativ tapping av mjølk. Kim Erik Ellingsen, mjølkeprodusent i Grenland, Telemark
14.20 Pause
14.35 Beresøyler i andelslandbruk. Jolien Perotti, rettleiar andelslandbruk
15:20 Verkstad-alternativ
           A: Andelslandbruk med Jolien Perotti
           B: Alternativ tapping og foredling av mjølk med Kim Erik Ellingsen
           C: I med- og motvind som øko-ambassadør
           Kaffi og beinstrekk undervegs i verkstadane
16:50 Fruktdyrking. Gunnhild Jaastad, føregangsfylke frukt og bær. Presentasjon og smaking av eplemost og sider: most frå Grønvik gard og Safteriet og sider frå Hardanger
18.00 Ikkje noko program fram til middagen

19.00 Festmiddag


Laurdag 7. februar

08.45 Årsmøte i Oikos Rogaland
10.30 Pause
10.45 Gründerglede i landbruket. Lise Brunborg, medgrunnleggjar av Håøya Naturverksted og Oslo Kooperativ
11.30 Urbant landbruk og Den Spiselege Bydel. Åslaug Tveit, Urban Sjøfront
12.00 Lunsj
13.00 Parasittar - gode råd for økologisk drift. Silje Sværen, veterinær og økobonde 13.30 Guida tur på kulturstien på Bru - variert natur, kunst og kultur
13.30 Guida tur på kulturstien på Bru - variert natur, kunst og kultur (kryss av i påmeldinga!) Les meir på turanbefalinger.com
15.30
Vel heim!

Gode grunner å melde seg på:

  • Godt fagleg og variert program
  • Bli kjent med det regionale øko-miljøet
  • Bygg eit nettverk
  • Hyggeleg selskap
  • God mat basert på lokale og økologiske råvarer
  • Nyt helga på Kulturbruket 44/4 samt tur med guide
                                                                  Kva venter du på?

 Meir informasjon og påmelding innan 26. januar:
http://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Kurs-og-konferansar/Fag---og-inspirasjonssamling-for-okologisk-landbruk-i-Rogaland/

Kontaktpersoner