Brosjyre om salsstader for økologisk mat i Rogaland

No er det slutt på leitinga - brosjyren "kven-kva-kor" viser vegen til økologiske produkt i Rogaland.

Brosjyren gir ei oversikt over kor ein kan få tak i ulike økologiske produkt. Oversikta viser gardar som sel økologiske varer direkte, serveringsstader og bakerier som har økologiske produkt og butikkar og abonnement på økolgiske varer.

Brosjyren er gitt ut av Oikos Rogaland og den blir oppdatert med jamne mellomrom. Vi tek ikkje ansvar for eventuelle feil eller manglande opplysningar. Brosjyren er ikkje fullstendig og vi tek gjerne i mot tips om andre salsstader. Ta kontakt med annabell.pfluger@fmro.no

Kontaktpersoner

Dokumenter