Bli med på markvandring - produksjon av grønsaker utan kjemi

Velkommen til markvandringar torsdag 12. juni 2014 for å sjå på produksjon av grønsaker på Klepp og i Stavanger med Thomas Holz frå Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.


Kl. 10.00-11.30 hjå Åslaug og Lars Kristian Grude, Jærvegen 329, Klepp.
Transport i privatbilar til Ullandhaug.

Kl. 12.30-14.30. Markvandring og mat på Ullandhaug økologiske gård, Ullandhaugveien 150, Stavanger.

Erfaringsutvekslingar ute i grønsakskulturane. Alle interesserte er vel møtt ein eller begge stader. Påmelding innan 9. juni til Norsk Landbruksrådgiving Rogaland på ane.harestad@lr.no

Arrangør: NLR Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland

Kontaktpersoner