Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer


03.06.2014

Tema-ark om plantevern i økologisk grønsaksproduksjon

Den norske produksjonen av økologiske grønsaker dekkjer ikkje auka etterspørselen. Mangelfull kunnskap om økologisk plantevern kan vere eit hinder for at fleire produserer økologisk.

02.06.2014

"Brød og fisk"

… var temaet for den praktiske matlagingsdelen på økologisk matkurset for tilsette i barnehage og SFO på Karmsund vidaregåande skole.

15.05.2014

Sølv til Gosen skole

Som første ungdomsskole i Noreg, har Gosen skole i Stavanger fått Debio sitt serveringsmerke i sølv. Sølvmerket inneber at over 50 prosent av maten som blir servert i kantina er økologisk.

12.05.2014

Bli med på markvandring - produksjon av grønsaker utan kjemi

Velkommen til markvandringar torsdag 12. juni 2014 for å sjå på produksjon av grønsaker på Klepp og i Stavanger med Thomas Holz frå Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

07.05.2014

Økologisk matkurs for barnehagar og sfo i Haugesund og Stavanger

Med dette kurset vil vi gi konkrete innspel til korleis de kan jobbe med økologisk mat i barnehagen eller på sfo. Kurset vil gi idear og tips til alt frå innkjøp og menyar til praktisk matlaging.

21.03.2014

”Akselererande etterspurnad” etter økologisk mat

Dette varslar Oikos på nettsida etter at SLF kom med nye salstal over økologiske produkt. Omsetnad av økologiske produkt auka med 15,7 prosent frå 2012 til 2013, og ligg no på 1,65 milliardar kroner.

08.01.2014

Handlingsplanen for økologisk landbruk = Bygdeutvikling = sant

Midlar frå handlingsplanen for økologisk landbruk blir innlemma i bygdeutviklingsmidlane.

12.09.2013

Matmarknad laurdag 14. september på Kongsgård skole

14 lokale produsentar, foredlarar, restaurantar og butikker stiller med eit stort utval av varer på Markens Grøde.  

30.08.2013

Sandnesbedrift vann økologisk pris

Den økologiske grossisten Norganic er kåra til årets leverandør av økologiske produkt.

15.05.2013

Nyheitsbrev økologisk mat og landbruk mai 2013

Nyttig informasjon om økologisk mat og landbruk: arrangement, kurs, bedriftsportrett, tall med meir. Nyheitsbrevet blir sendt ut i desse dagar til abbonnentene - enten elektronisk eller i posten.