Nasjonale midler til utviklingsprosjekt innen økologisk mat er fordelt for 2020

NLR rådgiver Thomas Holz i dialog med grønnsaksprodusenten  Ingemund Askeland. Foto: Annabell Pfluger
NLR rådgiver Thomas Holz i dialog med grønnsaksprodusenten Ingemund Askeland. Foto: Annabell Pfluger

25 prosjekt rettet mot økologisk landbruk, foredling, omsetting og forbruk har fått støtte.

Midler fra denne nasjonale ordningen kan gå til tiltak rettet mot bønder, forbrukere, foredler og omsetningsleddet og blir forvaltet av Landbruksdirektoratet.

I den landbruksrettede kategorien har Norsk Landbruksrådgiving fått midler til å følge opp den tidligere foregangsfylkestastingen. Midlene skal blant annet brukes til kurs og markdager med fagrådgivere innen økologiske produksjoner, observasjonsfelt for belgvekster, ulike sortsforsøk og uttesting av metoder for gjødsling og ugressregulering. Det er også satt opp et samarbeidsprosjekt med NORSØK, norsk senter for økologisk landbruk.

Økologisk Norge har fått midler til flere prosjekt med mål om å øke kjennskap til og kunnskap om økologiske mat. De skal også arbeide med å redusere flaskehalser for markedsadgang for økologisk mat.

Til sammen er det fordelt kr 34 092 000 til 25 prosjekt. Søknadene behandles en gang i året. Søknadsfristen pleier å være i oktober. Følg med på Landbruksdirektoratet sin nettside for fristen og krav til søknad.

Kontaktpersoner