Søk digitalt om SMIL-tilskot og tilskot til drenering

Drenering er kjelda til god jordkultur
Drenering er kjelda til god jordkultur (Foto: Nono Dimby)

Alle søknadar om tilskot til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot til drenering av jordbruksjord skal nå sendast digitalt inn via ID-porten/Altinn. Rettleiingar og forklaringar ligg inne i sjølve søknadssystemet.

På Landbruksdirektoratet sine heimesider finn du informasjon om dokument du bør ha gjort klart før du startar å fylle ut søknadsskjemaet. I tillegg finn du  tips til utfylling av søknaden. Vedlagt finn du ei oversikt over lenkar som er verdt eit besøk. 

Korleis søkje?

 • Gå til sida www.altinn.no på internett.
  Merk: andre kan fylle ut din søknad viss du gir personen tilgang til dette på www.altinn.no.
 • Logg deg inn med MinID, BankID eller liknande
 • Vel ditt landbruksforetak som Aktør, eller vel deg sjølv som privatperson viss du søker dreneringstilskot som privatperson.
 • Søk opp og vel skjema, anten «Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)» eller
  «Tilskudd til drenering i jordbruket».
 • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp naudsynte vedlegg som du på førehand har gjort klart.
 • Innsending av kart er obligatorisk. Lenke til gardskart ligg inne i søknadssystemet. 
 • Søknaden sendes automatisk til kommunen der landbrukseigedomen for tiltaket ligg.

Ved tekniske problem med søknadsskjema, melde direkte til support@landbruksdirektoratet.no.

Viss du har ytterlegare spørsmål om SMIL- og dreneringstilskot, så kontakt landbrukskontoret i kommunen der landbrukseigedomen for tiltaket ligg.

Lykke til.