Film: Korleis ta vare på vipa?

I filmen fortel bønder på Jæren om gode vipe-tiltak. Her kan du mellom anna sjå korleis reira blir dekka til med ein "vipedisk" under gjødsling med slepeslangar.

Filmen er laga av Hå kommune og Fylkesmannen i Rogaland har støtta den økonomisk med klima- og miljøtiltaksmidlar. 

 

Kontaktpersoner