Kveldsmøte om landbruket ved Lysefjorden

Lysefjorden byr på gode opplevingar.
Lysefjorden byr på gode opplevingar.

Tysdag 3. mai inviterer Forsand kommune, Fylkesmannen, Bygdeutvikling i ytre Ryfylke og Lysefjorden utvikling til møte om landbruket ved Lysefjorden.  

Jordbruket langs Lysefjorden har gjennom mange år blitt støtta økonomisk gjennom Regionalt miljøprogram. Ecofact har i 2015 evaluert tilskotsordninga. No ønskjer vi å høyre bøndene og grunneigarane sine synspunkt. Kva skal til for å få god bruk av jordbrukareala langs Lysefjorden? 

På programmet:

  • Om landbruket i Lysefjorden. Ved Forsand kommune
  • Næringsutviklingsprosjektet Lysefjorden Rundt. Ved Lysefjorden utvikling
  • Regionalt miljøtilskot. Ved Monica Dahlmo, Fylkesmannen i Rogaland
  • Veien videre. Ved Kari Sand, Bygdeutvikling i Ytre Ryfylke

Kaffi og drøs.

Møtet er på kommunehuset i Forsand, og startar klokka 19:30.

Vel møtt!