Blidensol er best på eldremat

Prisutdeling. F.v. Therese Svendsen, kokk, Walgjerd Antonsen, kjøkkensjef og Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmann i Rogaland
Prisutdeling. F.v. Therese Svendsen, kokk, Walgjerd Antonsen, kjøkkensjef og Magnhild Meltveit Kleppa, Fylkesmann i Rogaland

Fylkesvinnar i konkurransen Gylne Måltidsøyeblikk, Blidensol sjukeheim frå Stavanger, går vidare til den nasjonale konkurransen.

Juryen hadde ein vanskeleg, men inspirerande jobb for å kome fram til ein vinnar som skal representere Rogaland i den nasjonale finalen. Forhold knytt til mat, måltidsatmosfære og
institusjonen si merksemd på måltidet og måltidssituasjonen, blei vurdert.  

- Det har vore ein unik sjangse til å sette fokus på mat og måltidet si betydning
for helse og velvære, og å auke merksemda rundt gode måltidsopplevingar for
beboarar på sjukeheimar,
seier Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann og
jurymedlem.

Vinnaren fekk overtrekt diplom og ei matkorg med lokale råvarer av Magnhild Meltveit Kleppa. I tillegg får representantar frå sjukeheimen ei matfagleg oppleving på Måltidets Hus.

På delt andreplass kom Bukollektivet i Time kommune, Tasta sykehjem og Suldal sjukeheim. Desse fekk og kvar si matkorg i premie.

Bidraga er vurderte av ein rogalandsjury. Juryen bestod av: Anlaug Mesfin, kommunalsjef omsorg i Time kommune, Helge Bergslien, NCE Culinology/ Måltidets Hus, Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland, Tommy Raanti, dagleg leiar Gastronomisk Institutt, Borghild Fiskå, journalist, Kari Thu, leiar av Rogalandsavdelinga av Nasjonalforeningen for folkehelse.

Dokumenter

Gyldne måltidsøyeblikk

Statsråd Sylvi Listhaug har sett i gang ein landsdekkande mat-/måltidskonkurranse der alle sjukeheimane i landet kan delta.