Matproduksjon


23.03.2018

Stor verdiskaping i landbruksnæringa

Klepp-ordføraren la fram overraskande store tal over verdiskapinga i landbruket. Næringa står med sine 1260 sysselsette, i primærleddet og landbrukstilknytta industri, for 12,4 % av den samla verdiskapinga i Klepp.

19.04.2017

Unytta potensial i Rogalandsmat- behov for ei ny matsatsing?

Spørsmålet blir stilt til eit breitt utval av matprodusentar og foredlingsbedrifter i Rogaland gjennom forprosjektet "Matverdi for Rogaland", og er basert på utsegn om at mat frå fylket ikkje viser godt nok igjen.

16.01.2017

Kan Rogaland bli ystefylke?

Tolv ysteentusiastar har i fire dagar fordjupa seg i mjølk og ysteteknikk, og har dermed teke første steget mot eigen foredling av mjølk.

04.01.2017

Noregs beste mat- og drikkeprodukt blir kåra i Stavanger

Fredag 6. januar er det niande gang at mathovudstaden er vertskap for kåringa av dei beste mat- og drikkeprodukta i Noreg.

02.01.2017

Lær meir om mathandverk

Matsmiå 2017 er spekka med fantastiske føredrag og kurs. Det blir ei oppleving av dei sjeldne å få høyre gardsfrua Live Skinnes som rei på hest til hagefest på slottet, og Charles Tjessem som er verdsmeister i kokkekunst og lidenskapeleg oppteken av lokale råvarer.

29.11.2016

Reduserte mjølkekvoter ikkje til hinder for nyskaping

Staten reduserer kvotene for kumjølk med 2% frå i fjor, og for bøndene i Rogaland utgjer dette snaut 6 millionar liter mjølk.

17.11.2016

Lær korleis du blir ein god ystar

På innføringskurset om ysting og foredling av rå mjølk får du grunnleggjande kunnskap om foredling av upasteurisert mjølk.

15.11.2016

Yst, yst, så får du ein ost

Det har vore ein overveldande respons på våre mjølkeforedlingskurs. 40 deltakarar har hatt gleda av å bli lært opp av den kjende ystaren Lise Brunborg frå Stavanger ysteri.

31.08.2016

Fruktbønder får pengar til fornying

Fruktbøndene har i dei siste to åra blitt prioritet ved tildeling av investeringstilskot frå Innovasjon Norge. Resultata så langt er svært lovande, og marknaden etterspør stadig meir. Derfor vil styresmaktene oppretthalde prioriteringa.

29.08.2016

Lær deg å yste!

Lise Brunborg frå Stavanger ysteri er ein meistar til å yste ost. Er du like gira som ho til å prøve ut nye mjølkeprodukt, så bli med på ystekurs i november.