Jordbruk


07.12.2015

Naturskadeerstatning ved flaum

I samband med uveret Synne vil spørsmål om naturskadeerstatning kunne melde seg. Her følgjer litt informasjon.

23.10.2015

Revidert KSL-standard for 2015

Det er innført nye krav til smittevern, føring av plantevernjournal og til lagring av mineralgjødsel i den reviderte standarden for kvalitetssystem i landbruket (KSL).

19.10.2015

Dekk og Diesel kostar!

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har utført ein analyse av køyrekostnadar i mjølkeproduksjon som viser kor mykje «Dekk og Diesellandbruket» kostar for bonden.

12.08.2015

Ku er godt for klima!

- er overskrifta når Sandnes kommune, Fylkesmannen, Sandnes bondelag og Oikos Rogaland inviterer til open konferanse onsdag 26. august kl 19:00 på Bøndenes hus i Sandnes.

01.07.2015

Våt vår og forsommar- meld frå til kommunen ved mogleg avlingssvikt

Fleire er i år forseinka med vårvinna på grunn av mykje nedbør og blaute areal. For å få erstatning er det eit absolutt krav at føretaket gir melding til kommunen straks du blir klar over at skade har skjedd eller kan oppstå.  

07.06.2015

Vinterskadeordninga for eng blir avvikla

Støtteordninga for vinterskade på eng blei avvikla ved jordbruksforhandlingane no i vår. Meir konkret betyr det at 2015 er siste året med statleg støtte til utbetring av klimabetinga vinterskade på eng.

02.06.2015

Stor auke i jordleigeprisar i Rogaland

Landbruksdirektoratet sine nyaste tal over jordleigeprisar viser store endringar, og særleg i Rogaland har prisauken vore stor for dei fleste produksjonsformåla.

18.03.2015

Har du lyst å bli fruktprodusent?

Rogaland Fruktdyrkarlag har fagsamling på Hjelmeland 23. mars med tema plantevern og gjødsling av frukttrær. Er du interessert i fruktdyrking, så kan dette vere møtet du skal delta på.

08.01.2015

Vurderer du økologisk drift på garden? Bruk økologisk førsteråd!

Økologisk førsteråd er ope for alle interesserte, gjeld for alle produksjonar og er uforpliktande og gratis.

21.10.2014

Andelslandbruk - noko for deg?

Har du lyst å vite meir om andelslandbruk? Kom på ope møte torsdag 5. november i Aksdal!