Ny handbok for gardsbaserte biogassanlegg

Norges Vel har uvikla ei handbok med nyttig informasjon og oversikt over aktuell litteratur om etablering av gardsbaserte biogassanlegg.

For å spara miljøet finst handboka berre elektronisk, og den kan lastast ned gratis frå heimesida til Norges Vel.

Handboka er utvikla med midlar frå Klima- og miljøprogrammet v/Landbruksdirektoratet. I samband med handboka er det også laga eit flygeblad som vil bli distribuert rundt til landbruksforvaltninga.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Norges Vel v/ Anne Tollerud, tlf. 909 40 095.