Landbrukskonferansen 2019

Dato:
18. mars 09:00 - 15:30
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Ansvarlig:
Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Folkevalde, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i offentleg landbruksforvaltning og næringar som jobbar mot landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.
Påmeldingsfrist:
06.03.2019 00:00:00
Landbrukskonferansen 2019 blir arrangert 18.mars i Stavanger.
Landbrukskonferansen 2019 blir arrangert 18.mars i Stavanger.

Landbrukspolitisk konferanse har skifta namn til Landbrukskonferansen. Er du interessert i landbruk, mat eller jordvern? Sett av 18.mars 2019 og meld deg på nå!

Tittelen på konferansen blir Mat og matjord- makt og avmakt. Vi stiller spørsmål som; kva påverkar bonden sine verdiar og framtidige produksjonar? Og kven styrar framtida til bonden sin viktigaste ressurs – landbruksjorda? Me skal sjå på forbrukarane sitt forhold til mat og matproduksjon. I forlengelsen av det skal vi sjå på korleis bonden kan skapa verdiar ved å spele på lag med forbrukarane og kva makt media har?


Program og påmelding

Program finn du her. Deltakaravgift er kr 950,-, som inkluderer deltaking på konferansen, lett servering før konferansestart, lunsj og kaffi/te heile dagen.

Påmelding er bindande. Deltakarane får tilsendt faktura etter konferansen. Hugs difor å registrere fakturaadresse ved påmelding. Dersom de har elektronisk faktura, så skriv inn organisasjonsnummer.

Vi ber og om tilbakemelding om vi kan sende deg informasjon om framtidige landbrukskonferansar.

Eg ønsker å få informasjon om andre års landbrukskonferansar
Legg til i egen kalender
Dato:
18. mars 09:00 - 15:30
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Ansvarlig:
Rogaland fylkeskommune, KS, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, Rogaland Bondelag, Agrovisjon, Rogaland landbruksselskap, LO, NHO og Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Folkevalde, bønder og representantar for bondeorganisasjonar, tilsette i offentleg landbruksforvaltning og næringar som jobbar mot landbruket og elles alle med interesse for landbruk og landbrukspolitikk.
Påmeldingsfrist:
06.03.2019 00:00:00