Erfaringssamling om aktivitetsplikta og opplæring i nytt regelverk knytt til Kvalifiseringsprogrammet (KVP), Stavanger

Dato:
5. mars 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
tilsette i NAV-kontora som arbeider med desse områda
Påmeldingsfrist:
08.02.2019 23:59:00

Fylkesmannen inviterer til erfaringsdeling om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakarar under 30 år etter § 20a i sosialtenestelova og opplæring i nytt regelverk knytt til KVP.

Frå 01.01.19 er det endringar i regelverket knytt til KVP. Fylkesmannen inviterer til opplæring i regelverket for KVP to halve dagar i Haugesund og Stavanger.

Dei som ynskjer å delta både på erfaringsdeling om aktivitetsplikta og opplæring i regelverket for KVP kan melde seg på begge dei halve dagane, medan dei som berre ynskjer å delta på eit av opplegga, melder seg på det.

Dagen startar med aktivitetsplikta frå kl 09 00 – 11 30 og sluttar med KVP frå kl 12 30 – 15 00.

Det er lunsj mellom dei to emna.

 

Stavanger: Clarion Hotel Energy                 05.03.19

Haugesund: Scandic Maritim                      12.03.19 (Egen påmelding)

Legg til i egen kalender
Dato:
5. mars 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Clarion Hotel Energy, Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
tilsette i NAV-kontora som arbeider med desse områda
Påmeldingsfrist:
08.02.2019 23:59:00