Akuttmedisin/legevaktkurs for turnusleger/LIS1

Dato:
14. mars 2019 08:00 - 6. september 2019 15:30
Sted:
SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger
Ansvarlig:
Safer og Fylkesmannen i Rogaland

Akuttmedisin/legevaktkurset er et praktisk retta kurs som skal gi deg som turnuslege bedre kompetanse i akuttmedisin på legevakt. Undervisningen vil vekselvis bestå av teoriundervisning, individuell ferdighetstrening og scenarietrening i team hvor kursdeltakerne vil bli utfordret på teamarbeid, situasjonsforståelse og kontekstuell beslutningstaking basert på relevante legevaktsrelaterte scenarier.

Påmeldingslenke:

https://www.safer.net/akuttmedisin-turnusleger/

Ved behov for overnatting 14-15 mars, 5-6 septmeber og middag på kvelden 14. mars og 5 september, ta kontakt med Frøydis Hogstad: fmrofho@fylkesmannen.no.

 

 

Dato:
14. mars 2019 08:00 - 6. september 2019 15:30
Sted:
SAFER, Seehusensgt 1, 4024 Stavanger
Ansvarlig:
Safer og Fylkesmannen i Rogaland