Tilskotssamling for kommunal landbruksforvaltning

Dato:
3. november 2020 09:00 - 15:00
Sted:
Thon Hotel Maritim, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga
Målgruppe:
Tilsette i kommunal landbruksforvaltning

Det blir servert te og kaffi med litt å bite i frå klokka 09.00. Sjølve seminaret startar kl. 09.30.

Tema

Tema på seminaret blir mellom anna reaksjonar i produksjonstilskotet ved brot på dyrevelferdsregelverket, brot på gjødselvareforskrifta, brot på forureiningsregelverket og inngrep i kulturlandskapet. Det blir og sett fokus på saksbehandling og det å skrive gode vedtak i tråd med forvaltningslova. 

Pris

Deltakaravgifta er kr 615.

Frist for påmelding

Bindane påmelding innan 16. oktober. 

På grunn av korona-situasjonen tek vi atterhald om at seminaret kan bli avlyst på kort varsel. 

Dato:
3. november 2020 09:00 - 15:00
Sted:
Thon Hotel Maritim, Stavanger
Arrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga
Målgruppe:
Tilsette i kommunal landbruksforvaltning