Introduksjonslova - regelverksamling 2019

Dato:
19. september 2019 09:00 - 15:30
Sted:
Clarion Hotel Energy, Tjensvoll i Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Dei som arbeider med introduksjonsordninga og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, saman med leiarar med eit overordna ansvar for kommunale tenester på området
Påmeldingsfrist:
16.09.2019 10:20:00
Den individuelle planen skal tilretteleggast og utformast i samråd med deltakaren( Foto: Helsedirektoratet)
Den individuelle planen skal tilretteleggast og utformast i samråd med deltakaren( Foto: Helsedirektoratet)

Fylkesmannen inviterer dei som arbeider med inntroduksjonslova og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, saman med leiarar med eit overordna ansvar for kommunale tenester på området, til regelverksamling den 19. september 2019. Tema for dagen er individuell plan.

 

Program

09:00 – 09:30 – Kaffe og registering

09:30 – 09:35 – Velkommen v/Fylkesmannen i Rogaland

09:35 – 10:30 – Presentasjon av rapporten En mulighet for kvalifisering. Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet v/Ragna Lillevik

10:30 – 11:15 – Opplæring som tiltak v/Fylkesmannen i Rogaland

11:15 - 11:30 - Høyring om ny integreringslov v/Fylkesmannen i Rogland

11:30 – 12:30 – Lunsj

12:30 – 13:00 – Funn frå tilsyn v/Fylkesmannen i Rogaland

13:00 – 13:45 – Individuell plan i samråd med deltakaren - gruppediskusjon

13:45 – 14:00 – Pause

14:00 – 14:30 – Utforming og oppfølging av individuell plan v/Karmøy kommune

14:30 – 15:00 – Utforming av individuell plan - gruppediskusjon

15:00 – 15:30 – Spørsmål på Slido/ gruppediskusjon

 

Praktiske opplysningar

Tid : 19. september 2019 kl 09.00 - 15.30

Stad: Clarion Hotel Energy, Tjensvoll i Stavanger

Pris: kr 700 , -

Påmelding: Bindande påmelding. Det er dessverre ikkje fleire plasser til regelverkssamlinga. Du kan setje deg på venteliste, ta kontakt med Gro Sevheim, telefon 51568787 eller e-post fmrogr@fylkesmannen.no

 

Dato:
19. september 2019 09:00 - 15:30
Sted:
Clarion Hotel Energy, Tjensvoll i Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland
Målgruppe:
Dei som arbeider med introduksjonsordninga og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, saman med leiarar med eit overordna ansvar for kommunale tenester på området
Påmeldingsfrist:
16.09.2019 10:20:00