Fagleg og etisk forsvarlege tenester til menneske med utviklingshemming

Dato:
17. september 2019 09:15 - 16:00
Sted:
Stokka Forum, Adjunkt Hauglandsgate 50, 4022 Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland
Målgruppe:
Tilsette og leiarar i helse- og omsorgstenestene

Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland inviterer til konferanse knytet til tenester til menneske med utviklingshemming.

Saman ønsker vi å bidra til å styrke kompetansen til tenesteytarane som skal jobbe i denne tenesta og på denne måten auke kvaliteten i det kommunale tenestetilbodet. Behov for auka kompetanse i denne tenesta har blitt synleggjort gjennom stortingsmeldingar, offentlege utredningar og seinast i Helsetilsynet sin rapport «Det gjelder livet» etter landsomfattande tilsyn i 2016.

Programmet er foreløpig – små endringar kan førekome.

Konferansen er gratis, men forfall som ikkje blir meldt vert belasta med 400,-.

 

Påmeldingsfrist 3 september 2019.

Legg til i egen kalender
Dato:
17. september 2019 09:15 - 16:00
Sted:
Stokka Forum, Adjunkt Hauglandsgate 50, 4022 Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland
Målgruppe:
Tilsette og leiarar i helse- og omsorgstenestene