Er du interessert i å lære meir om kunnskapsbasert praksis på rusfeltet?

Dato:
23. mai 2019
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansenter Rus Stavanger (KoRus)
Målgruppe:
Tilsette som arbeider med menneske med rusproblematikk

Den 23. mai inviterer KoRus Vest Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland til Rus -og psykisk helse konferansen 2019.

Foredragshaldarar frå ulike kompetansesenter, kommune, helseføretak og brukarorganisasjonar vil snakke om temaet «Hva med kunnskapsbasert praksis?»

Konferansen er gratis, men forfall som ikkje er meldt vert belasta med kr 700,- Det er plass til 150 deltakarar. Påmelding vert stengd når dette talet er nådd.

Kurset er fullt og påmeldingen er derfor stengd.

 

Presentasjonar:

Meningsfull aktivitet v/Cathrine Kleppe

Rusbehandling i kommunen v/ Kari Hjertholm Danielsen

Kva med kunnskapsbasert praksis? v/ Fylkesmannen i Rogaland

Rus og vold v/ Kine Knoph

Rusbehandling i kommunene v/ Kari Hjertholm Danielsen og Asbjørn Larsen

Hvordan kan hjelpen bli stadig bedre? v/ Thomas Solgård Svendsen

Dato:
23. mai 2019
Sted:
Clarion Hotel Stavanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansenter Rus Stavanger (KoRus)
Målgruppe:
Tilsette som arbeider med menneske med rusproblematikk

Kontaktpersoner

Dokumenter