Departementet opprettholder beslutningen om ikke å utrede grensejustering

Dette skriver kommunal- og moderniseringsministeren i brev til Fylkesmannen der han viser til resultatene fra innbyggerundersøkelsen gjennomført på fastlandsdelen av Karmøy. 

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i perioden 17. til 20. juni en undersøkelse blant innbyggerne på fastlandsdelen av Karmøy. Resultatet viste at 65% av innbyggerne ikke ønsket en grensejustering slik at området de bor i blir en del av Haugesund kommune. 

På bakgrunn av dette opprettholder departementet beslutningen om ikke å sette i gang en utredning av en eventuell grensejustering mellom Karmøy og Haugesund kommuner. 

Brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er lagt ved denne nettsaken. 

Kontaktpersoner

Dokumenter