Framlegg til frivillig skogvern – Nevøyna naturreservat


Høringsfrist 30. juni 2020 00:00

(Foto: Temakart-Rogaland / Fylkesmannen i Rogaland)

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Nevøyna naturreservat i Suldal kommune.

Høyringsbrev, forslag til forskrift for Nevøyna naturreservat, forslag til vernegrenser for Nevøyna naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Nevøyna, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Fylkesmannen ber om tilbakemeldingar innan 30. juni 2020. Uttale kan sendast til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til fmropost@fylkesmannen.no.