Sosiale tjenester- konsekvenser av pandemi

Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører kontinuerlig vurderinger av konsekvenser for de sosiale tjenestene i NAV-kontorene som følge av pandemisituasjonen. 

Direktoratets vurderinger legges fortløpende ut på denne siden https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-til-kommunene