Rettleiande satsar for økonomisk stønad til livsopphald for 2020 – Rundskriv A-2/19

Arbeids- og sosialdepartementet har prisjustert satsane i staten sine rettleiande satsar for sosialstønad. Auken er 1,9 prosent samanlikna med satsane for 2019 og tilsvarer anslaget for forventa vekst i konsumprisane i nasjonalbudsjettet for 2020.

Satsane er gjeldande frå 01.01.20 (satsar for 2019 i parantes).

 

Enslige

kr  6 250

(kr  6 150)

Ektepar/samboere

kr  10 450

(kr  10 250)

Person i bofellesskap

kr  5 250

(kr  5 150)

Barn 0-5 år

kr  2 450

(kr  2 400)

Barn 6-10 år

kr  3 150

(kr  3 100)

Barn 11-17 år

kr  4 100

(kr  4 000)

 

 

Til høgre under lenkjer finn du Rundskriv A-2/18 frå Arbeids- og sosialdepartementet.