Boligsosialt arbeid i partnerskap- studietilbud

Vitenskapelige høgskole (VID) i Oslo tilbyr et emne om boligsosialt arbeid i partnerskap. Søknadsfristen er 21. juni.

Målsetningen med emnet er å lære om bolig og betydningen av bomiljøet for den enkeltes velferd, og for velferd i samfunnet som helhet. Du vil få innsikt i hvordan du kan identifiserer ressurser hos beboere og lokalsamfunn. 

Emnet gir deg et grunnlag for å forstå marginaliserings- og utstøtingsprosesser, og for å synliggjøre muligheter for integrering og forebyggende arbeid i bomiljø. Du får en fordypning i det sosial arbeidets samfunnsmandat og politiske virkefelt.

 

Emnet legger vekt på brukermedvirkning og er relevant for alle som har statlig og kommunalt velferd som ansvarsfelt. Dette kan for eksempelvære fagfolk i kommunene på ulike praksisområder som NAV, rusomsorg, psykiatri, og andre som jobber innenfor det boligsosiale området. 

For mer informasjon om emnet og opptak se i lenke.