Helseerklæring for helikopterpiloter

Piloter med sertifikat for komersiell helikopterflygning kan oppholde seg på innretninger uten offshore helseerklæring.

Fylkesmannen i Rogaland har med hjemmel i helsekravforskriften § 20 avgjort at klasse 1 medisinsk sertifikater, legeattesten som kreves for å utøve privilegiene i et flygersertifikat for kommersiell helikopterflyging, det vil si CPL(H) eller ATPL(H), er akseptert på linje med norske helseerklæringer for personer i petroleumsvirksomheten til havs.

Dette betyr at helikopterpiloter kan oppholde seg på innretninger uten offshore helseerklæring. Pilotene er likevel underlagt alle reglene i den helsekravforskriften. De ansvarlige, operatør- og driftsselskapene, skal føre kontroll i samsvar med vanlig praksis og reglene i helsekravforskriften.

Fylkesmannen i Rogaland ber om at industrien selv straks melder fra til oss dersom aksepten for klasse 1 sertifikater fører til situasjoner med økt sikkerhetsrisiko.

Vi har meldt fra om dette til bransjeforeningene Norsk Olje og Gass og Rederiforbundet, samt alle norske heliporter.