Husk innrapportering av vannverksdata for 2016 – frist 15.februar 2017

Drikkevannsforskriftens § 25 sier følgende om rapportering: «Ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn på minst 10 m³ skal vannverkseieren rapportere analyseresultatene fra råvannsprøvene i § 20 og drikkevannsprøvene i § 21. Vannverkseieren skal også rapportere andre relevante data som er nødvendige for å ivareta Norges internasjonale rapporteringsforpliktelser. Rapporteringen skal gjøres på skjema fastsatt av Mattilsynet innen 15. februar påfølgende år.»

Vi minner om at kravet om innrapportering av vannverksdata også gjelder for vannforsyningssystem på innretninger i petroleumsvirksomheten. Innrapporteringen må gjøres i Altinn.

Fristen for innrapportering av data for 2016 er 15.februar 2017.

Grunnet vedlikehold på systemet for årlig innrapportering kan ikke rapporteringen påbegynnes før 1.februar 2017.

Mattilsynet har lagt ut nærmere informasjon om innrapportering her.