Fagdag om næringsmiddelhygiene og drikkevann

Fylkesmannen i Rogaland og Mattilsynet arrangerte fagdag om næringsmiddelhygiene og drikkevann  i petroleumsvirksomheten 16.04.2015.

Temaer som ble belyst var; regelverkets krav til næringsmiddelvirksomheter,  tilsynserfaringer på området, innrapportering av vannverksdata og mikrobiologi på kjøkkenet.  Presentasjonene finner du under her.

Tittel Etat
Introduksjon til Mattilsynet Mattilsynet v/Anne Espeland
Tilsynserfaringer Fylkesmannen v/Kari Louise Roland
Vannverksdata Mattilsynet v/Silvia Wathne
Fagdag Offshore Mattilsynet v/Marit Skrudland
Drikkevannsanlegg Folkehelseinstituttet v/Eyvind Andersen

Kontaktpersoner