Fagdag for helsetjenesten i petroleumsvirksomheten 2017

Fagdagen hadde fokus på problemstillinger rundt helseerklæringer offshore, erfaringer ustabil psykisk pasient og Fylkesmannens tilsynserfaringer fra 2015-2016. I tillegg ga Norsk olje og gass en orientering om sitt arbeid.

Den 2. februar 2017 arrangerte Fylkesmannen en fagdag på Scandic Stavanger City. Det var omtrent 60 deltakere fra offshorehelsetjenesten, fagforeninger og myndigheter. 

I høyremargen kan du laste ned presentasjoner fra fagdagen.