Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod for 2019

Tilskottet vil bli vidareført for 2019 også.

Det er no høve til å søkje om tilskot til kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstiltak. Med atterhald om at  statsbudsjettet vert godkjent, vil Fylkesmannen i Rogaland få om lag 1 150 000 kroner til disposisjon for tilskotsordninga.

Meir informasjon om ordninga finn du under «tilskott» på heimesida her.

Kontaktpersoner