Kompetansehevande grunnkurs for frisklivsstilsette

Kursleiarkurs i Bra mat, fysisk aktivitet i grupper og motiverande samtale med oppfølgingsdag i februar 2014

Program og påmeldingsskjema finn du på heimesida til Fylkesmannen i Hordaland