Frisklivssentralar i Rogaland

Stadig fleire frisklivssentralar er nå i drift i Rogaland fylke.

I Rogaland har me nå desse Frisklivssentralane i drift:

-          Sola kommune, Frisklivssentralen - Sola Kommune

-          Sandnes kommune,  Frisklivssentralen - Sandnes Kommune

-          Stavanger kommune, Frisklivsentral - Stavanger kommune

-          Hå kommune, Friskliv Jæren

-          Time kommune, Friskliv Jæren

-          Klepp kommune, Friskliv Jæren

-          Gjesdal kommune, Frisklivs- og mestringssenter

-          Haugesund kommune, Havnaberget Frisklivssentral

I 2013 mottok og  kommunane Vindafjord, Sauda, Tysvær og Vindafjord  tilskot til etablering av Frisklivssentral. Me reknar med at dei vil vera i drift i løpet av 2014. 

 

 

Kontaktpersoner