Statens pris for boligsosialt arbeid tildelt Sandnes kommune

Gratulerer, Sandnes kommune! Kommunen vann i dag Statens pris for boligsosialt arbeid 2016

Prisen blei delt ut under Boligsosial leiarkonferanse i Oslo i dag. Konferansen blir arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Husbanken.

- Stor overføringsverdi

I grunngjevinga til juryen heiter det mellom anna:

Sandnes har arbeidet systematisk over lang tid. De har høy måloppnåelse og det kan forventes flere gode resultater framover. Sandnes kommune kan vise til gode organisatoriske og politiske grep, god metodebruk og metodeutvikling og resultater på de fleste boligsosiale områder. Deres arbeid har stor overføringsverdi for andre kommuner.

Fylkesmann Kleppa i juryen

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa er med i juryen. Du kan lesa meir om prisen på nettsida til Husbanken