Barn som lever i fattigdom

Regjeringen sitt mål med strategien er å skape moglegheiter for alle. Det sosiale sikkerhetsnettet skal styrkjast, slik at fleire blir lyfte opp og færre fell utanfor. I arbeidet med strategien har regjeringa fått hjelp av 68 barn i alderen 12-18 år, som har sagt si meining gjennom ei høyring i regi av Redd Barna. Ifølgje Barnekonvensjonens artikkel 12 har barn rett til å seie si meining og bli høyrd om sakar som angår dei.

Då strategien blei lansert den 06.05.15 uttalte statsminister Erna Solberg:

«Når alle har alt, er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter, skoleturer eller å reise på ferie. Regjeringen vil gjøre det mulig for flere barn å delta på viktige sosiale arenaer. Regjeringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Det at foreldrene har arbeid er den viktigste faktoren til at barn ikke vokser opp i fattigdom. Derfor er det viktig med et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting.

Denne strategien er viktig for å hjelpe barna som vokser opp i fattige familier i dag. Likevel er det viktigste vi gjør for å gi disse barna mulighet til et bedre liv, en bedre skole».

 Lenkje til strategi: Barn som lever i fattigdom

 

 

Kontaktpersoner